Au mai ramas

-1169Zile -10Ore -36Minute -15Secunde

 

stropitoare
Proiect pentru spălarea carosabilului în Sectorul 2
15/03/2018
Gabriela Firea a blocat accesul salvărilor în Spitalul Colentina
01/08/2018
Arata toate

Raport de activitate pentru anul 2017

Am convingerea că stă în puterea noastră, a tuturor locuitorilor Sectorului 2, să transformăm acest loc într-un  spațiu în care să ne fie drag să trăim și să ne dezvoltăm. Așa cum casa în care locuim este cartea noastră de vizită, la fel este și sectorul în care trăim.

Sectorul 2 are cea mai mare capacitate de dezvoltare economică din București, fiind localizat, în mare parte, în zona centrală a Capitalei și, astfel, având avantajul de a putea atrage activități economice productive.

De asemenea, din punct de vedere profesional, resursa umană, este cea mai eterogenă din București. În Sectorul 2 există un echilibru între tinerețe și experiență, între oamenii cu pregatire medie și universitară, între profesioniștii cu specializare tehnică și cei din zona umanistă.

Programul politic, pe care mi l-am asumat în campania electorală din 2016, este unul complex, care atinge toate aspectele relevante pentru cetățeni, și, de aceea, prioritatea mea, în calitate de viceprimar, este să  implementez cât mai multe dintre proiectele propuse.

Calitatea de consilier local am dobândit-o în urma alegerilor locale din 05 iunie 2016, la care am participat din partea  Partidului National Liberal.

Mandatul de consilier local a fost validat prin H.C.L. Sector 2 nr. 97/2016  în cadrul şedinţei din data de 23.06.2016, când am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

În data de 11 iulie 2016 am fost ales viceprimar al Sectorului 2, în baza H.C.L. Sector 2 nr.101/2016.

Am participat, în anul 2017,  la 11 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre care  8  şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi la comisiile de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre.

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea

de zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte.

În anul 2017 au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care  au fost analizate  în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2.

 1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse):

În cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local am avut interpelări, 6 amendamente propuse, menite să aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate  şi am iniţiat  un număr de 19 proiecte de hotărâri.

 • Pornind de la prevederile “Strategiei de la Lisabona”, conform căreia capacitatea administrativă şi instituţională eficace reprezintă cheia unei bune guvernări şi, luând în considerare percepţia opiniei publice din România, reiese faptul că, la nivelul administraţiei locale, ne confruntăm cu o problemă majoră, şi anume, aceea a slabei eficacităţi instituţionale, îmbinată cu o slabă coerenţă a principiilor unui management orientat pe performanţă şi a unei valori adăugate a serviciilor publice furnizate („value for money”).

Un prim pas, în procesul de implementare a unui sistem de politici publice, la    nivel local, îl reprezintă introducerea de noi instrumente suport pentru un management bazat pe performanţă.  Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor funcționarilor publici, din cadrul Primăriei Sectorului 2 şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 2, am solicitat modificarea procedurii de lucru PS2-PL-SSRP-005 şi al celorlalte documente care au legatură cu această procedură.

 • Am demarat procesul de schimbare a denumirii Parcului Tolbuhin. CLS2 a aprobat o hotărâre prin care solicită CGMB să pună în aplicare inițiativa mea. În urma discuțiilor cu cetățenii din sector, atât în mediul online, cât și prin intermediul unor întâlniri, dar și audiențe, au fost selecate  trei propuneri pentru redenumirea parcului ce poartă astăzi numele Tolbuhin;
 • Având în vedere diferențele de preț și valoarea cheltuielilor, înregistrate în cursul ultimilor doi ani, pentru anumite bunuri și servicii, la nivelul Aparatului de lucru al Primarului Sector 2 și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 2, am introdus, în ședința CLS2, şi s-a aprobat, o Hotărâre de Consiliu Local pentru reglementarea achizitiilor publice centralizate, lucru care va conduce la realizarea unor economii substanțiale;
 • Am inițiat un proiect de hotărâre, aprobat în sedinta CLS2 din decembrie 2017,  prin care am solicitat CGMB schimbarea denumirii Parcului 8 Mai, în Parcul Tei;
 • Prin adoptarea în CLS2 a documentaţiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza Sectorului 2 a Municipiului Bucureşti, s-au acordat facilități asociațiilor de părinți;
 • În urma amendamentelor depuse de mine, CLS2 a aprobat Organigrama, Statutul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, fiind introduse noi atribuții și s-au făcut modificări de substanţă în organigrama aparatului de lucru al primarului, pentru eficientizarea activității;
 • Am inițiat un proiect de hotărâre, iar CLS2 a aprobat solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea încheierii unui protocol de colaborare între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi Administraţia Străzilor – Bucureşti pentru identificarea şi edificarea unor locuri de parcare cu plată în proximitatea pieţelor agroalimentare aflate sub autoritatea Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Am inițiat și a fost aprobat, de CGMB, Proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în vederea aderării Sectorului 2 la „Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia”.
 1. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate:

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate,  astfel: 

       – Membru în cadrul Comisiei nr. 2 – Comisia Juridică, de Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale;

       – Membru în cadrul Comisiei nr. 3 – Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului;

        – Preşedinte  în cadrul Comisiei nr. 9- Comisia pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţiei;

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau iniţiatorilor de proiecte de hotărâre.

 • Primăria Sectorului 2 este preocupată de preluarea conceptului de Smart City și Safer City. Astfel, am participat la numeroase seminarii şi simpozioane pe tema Smart City şi am avut interpelări privind adoptarea unor măsuri la nivelul administraţiei locale privind dezvoltarea rețelei de senzori de orice tip. În acest sens, la nivelul ADP Sector 2, se află în studiu un proiect privind realizarea unei hărţi digitale pentru administrarea locurilor de parcare rezidenţială şi a celor publice;
 • Am demarat programul de ridicare a maşinilor abandonate, obţinând astfel noi locuri de parcare în sector;
 • Angajaţii ADP sector 2 au reabilitat şi reamenajat, pentru perioada verii, foişorul din Parcul Florilor, oferind locuitorilor sectorului o oază de linişte şi răcoare;
 • În primăvara anului 2017 am început procesul de igienizare, reabilitare şi reamenajare a Parcului Sticlăriei, lăsat în paragină de aproape 30 de ani;
 • În urma informaţiilor primite de la cetăţeni, am început verificarea şi aducerea la standardele cerute a tuturor locurilor de joacă pentru copii;
 • În parteneriat cu sala Dalles, am oferit elevilor şi profesorilor din sectorul 2 bilete la o serie de spectacole de teatru şi concerte organizate acolo;
 • În urma colaborării cu Administrația Străzilor, RATB și Poliția Locală Sector 2, am reușit să reamenajăm diferite spaţii verzi şi să redăm, astfel, locuitorilor din sectorul nostru un spațiu public ordonat după standarde europene;
 • Am reamenajat spațiile verzi și squar-urile din zonele: Piața Spaniei, Rosetti, b-dul Ferdinand.
 1. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor:

Am încercat să gasesc problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am urmărit rezolvarea lor,  acolo unde era cazul. Astfel, în anul 2017, am primit în audiență peste 260 de persoane și am identificat următoarele probleme, la nivelul Sectorului 2:

 • Lipsa locuințelor sociale- Primăria generală a Capitalei nu a repartizat, în anul 2017, nicio locuință către Primăria sectorului 2;
 • Reabilitarea termică a blocurilor- întârzieri mari în începerea și finalizarea lucrărilor din cauza executarii necorespunzătoare a acestora. Am intervenit, de câte ori a fost posibil și am remediat deficiențele semnalate;
 • Lipsa locurilor de parcare- aplicând legea, am reușit crearea de locuri de parcare, prin ridicarea autovehiculelor abandonate sau nefuncționale. Pentru anul 2018, am în vedere realizarea unui număr de 500 de locuri de parcare, în special prin construirea parcărilor supraetajate;
 • Amenajarea și modernizarea parcurilor și a locurilor de joacă pentru copii-în anul 2017 s-au efectuat lucrări de mentenanță la locurile de joacă, curățire a spațiilor și modernizare;
 • Probleme privind asociațiile de proprietari- la unele asociații, nu se afișează, conform legii, lista cu cheltuielile pe care locatarii trebuie să le plătească pentru utilități. Am dispus convocarea președinților și administratorilor asociațiilor de proprietari, în cauză, la Serviciul de relații cu asociațiile de proprietari, din cadrul Primăriei sector 2. De asemenea, m-am deplasat pe teren, la solicitarea cetățenilor sau din proprie inițiativă, pentru identificarea și rezolvarea eventualelor probleme.
 1. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al Consiliului Local Sector 2:

Am participat, de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2,  în care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2.

De asemenea, în baza HCLS2 nr. 159/26.09.2016, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 2 în „Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.

 1. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice române sau străine (în ţară/în afara ţării):
 • Proiectul de hotărâre privind creşterea transparenţei cheltuirii banilor publici, la nivelul Primăriei Sectorului 2 şi a instituţiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2,  a primit   “Premiul de Excelență pentru devotament și implicare în dezvoltarea comunităților creative inteligente”, oferit de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, în cadrul Galei Smart City Industry Awards 2017.

În urma demersurilor pe care le-am întreprins, Primăria Sectorului 2 a fost selectată în vederea implementarii proiectului  “Project: Europe. A Recipe for the Coming Decades”, finanțat de către Comisia Europeană și s-au depus, la Ministerul Fondurilor Europene, documentele pentru implementarea Proiectului „Alege libertatea, spune NU corupției”, privind  creșterea transparenței, eticii și integrității, în cadrul autorităților și instituțiilor publice; creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

 1. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative care interesează cetăţenii sectorului:
 • Prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, actele administrative emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte asemenea documente,  pot fi accesate la secţiunea Consiliul local / Hotărârile CLS2.
 • Am implementat, din acest an, platforma online www.impozitelocale2.ro pentru plata taxelor, eliberarea de certificate fiscale, depunerea declaraţiilor şi obţinerea de informaţii privind corespondenţa în relaţia cu instituţiile
 1. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare etc.):
 • În anul 2017, am participat în perioada 23-30 iulie la cursul organizat cu tema „Managementul administraţiei publice”.
 1. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă:

        ________________ NU _______________           

 1. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare:

_________________NU _________________________

 1. Alte activităţi:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, precum şi potrivit statutului de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de avere şi interese. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *