Au mai ramas

-917Zile -12Ore -5Minute -28Secunde

 

Raportul meu de activitate, pe anul 2016, in calitate de consilier si viceprimar al Sectorului 2

Dan Cristian Popescu, noul președinte LAL București
04/11/2016
Raed Arafat susţine proiectul de lege iniţiat de Dan Cristian Popescu
17/04/2017
Arata toate

Raportul meu de activitate, pe anul 2016, in calitate de consilier si viceprimar al Sectorului 2

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 05 iunie 2016, la care am participat din partea  Partidului National Liberal.

Mandatul de consilier local a fost validat prin H.C.L. Sector 2 nr. 97/2016  în cadrul şedinţei din data de 23.06.2016, când am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

În data de 11 iulie 2016 am fost ales viceprimar al Sectorului 2  în baza H.C.L. Sector 2 nr. 101/2016 .

Am participat, în anul 2016, la  10  şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre care      6  şedinţe ordinare şi  4  şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi la comisiile de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre.

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea

de zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte.

În anul 2016, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte pe care le detaliez în funcţie de specificul acestora şi analizarea lor în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2.

dcpconsiliu

Aşa cum am promis în campania electorală, am respectat programul politic asumat, reuşind într-un timp scurt să promovez o parte a măsurilor asumate:

  1. Prioritatea programului meu de guvernare locală a fost Transparenţa instituţională.

          Am reuşit implementarea Proiectului de hotărâre privind creşterea transparenţei cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Sectorului 2 şi a instituţiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 şi  a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2;

Statul este instrumentul cetăţenilor, nu aşa cum ne-am obişnuit, cetăţeanul în slujba statului. Sunt adeptul informatizării administraţiei, depolitizării şi debirocratizării acesteia. Astfel, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2,  actele administrative emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte asemenea documente,  pot fi consultate de cetăţeni la secţiunea Consiliul local / Hotărârile CLS2.

  1. Am promis un mediu prietenos atât pentru pietoni, cât şi pentru biciclişti, prin urmare am iniţiat:

 Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea de locuri de parcare pentru biciclete în unităţile de învăţământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, la sediul Primăriei Sectorului 2 şi al instituţiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

  Proiectului de hotărâre privind aprobarea acțiunii ”Zilele Porților Deschise” in perioada 23.12.2016 – 08.01.2017, la

nivelul parcului de agrement din Parcul 8 Mai;

  1. Viziunea mea pentru Sectorul 2 este una simplă. Un loc unde să ne placă să trăim, un sector al oamenilor liberi, oneşti şi muncitori. Am promis identificarea problemelor comunităţii şi găsirea soluţiilor. Aceste lucruri s-au materializat prin participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea a peste 200 de audienţe în calitate de viceprimar.

         Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am urmărit rezolvarea lor,  acolo unde era cazul. Principalele probleme sunt:

Lipsa locuinţelor sociale. Deoarece până în prezent nu s-au alocat fonduri pentru construirea de locuinţe sociale, iar Primăria Capitalei a repartizat Primăriei sector 2 foarte puţine locuinţe, aproximativ o locuinţă pe an, există o lipsă acută de locuinţe sociale. Pentru bugetul pe anul 2018, voi propune Consiliului Local să aprobe alocarea de resurse financiare, necesare pentru începerea construirii de locuinţe sociale.

Reabilitarea termică a blocurilor. Există întărzieri în efectuarea lucrărilor de reabilitare termică. De asemenea, au fost sistate lucrări, din diferite motive, obiective sau subiective sau lucrări efectuate necorespunzător la unele blocuri.

În acest sens, împreună cu factorii de decizie din Direcţia de Investiţii şi Servicii Publice, am analizat cauzele acestor probleme şi am luat măsuri pentru urgentarea şi reluarea lucrărilor. Mai mult, s-au reziliat contractele cu firmele care nu au realizat lucrări de calitate.

-Probleme privind  Asociaţiile de Proprietari. În cadrul audierilor şi a întălnirilor cu cetăţenii din sector am identificat aspectele cu care se confruntă locatarii în relaţia cu Comitetul Asociaţiilor de Proprietari. Astfel, la unele asociaţii, nu se afişează, conform legii, lista cu cheltuielile pe care locatarii trebuie să le plătească pentru utilităţi. Pentru remedierea acestor deficienţe s-a dispus convocarea preşedinţilor şi administratorilor asociaţiilor de proprietari în cauză, la Serviciul de Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari, din cadrul Primăriei.

Totodată, pentru identificarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii sectorului, m-am deplasat pe teren, din proprie iniţiativă sau la sesizarea locuitorilor, pentru rezolvarea problemelor.

dcpdeszapezire

  1. Am susţinut mereu că educaţia este cea mai importantă investiţie pe care o poate face o societate pe termen lung. Implicarea mea în domeniul educaţiei este directă, participând de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2, în care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2.

         De asemenea, în baza HCLS2 nr. 159/26.09.2016, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 2 în „Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.

 blog

  1. Voi acorda sprijin şi asistenţă organizaţiilor şi agenţiilor neguvernamentale pentru aplicarea legii. De asemenea, încurajez şi sprijin, la toate nivelurile, activitatea organizaţiilor neguvernamentale relevante şi a societăţii civile active. Prin urmare, am avut activităţi de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice române sau străine.
  1. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate:

        Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate,  astfel: 

         – Membru în cadrul Comisiei nr. 2 – Comisia Juridică, de Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale;

       – Membru în cadrul Comisiei nr. 3 – Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului;

        – Preşedinte  în cadrul Comisiei nr. 9- Comisia pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţiei;

         Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau iniţiatorilor de proiecte de hotărâre.

     7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare etc.)

În anul 2016, am participat la cursul organizat cu tema „Managementul administraţiei publice-Rolul consilierului local”.

  1. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă

        ________________ NU _______________

  1. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare

Am fost ales preşedintele Comisiei de verificare a modalităţii de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în cadrul activităților de audit public extern al autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ca urmare a prevederilor Hotarari nr. 156/2016  din 2016 a consiliului Local Sector 2.

  1. Alte activităţi

        În conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, precum şi potrivit statutului de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de avere şi interese. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *