2. EDUCAȚIE

2. EDUCAȚIE

În Sectorul 2, învățământul s-a transformat într-unul modern, inteligent, atractiv și sigur. În cei 4 ani de mandat de  viceprimar am început reabilitarea/modernizarea unităților de învățământ din sectorul 2.

 • În anul 2019 au fost reabilitate și modernizate complet 15 unități de învățământ, beneficiari fiind peste 14.388 de elevi- Col. Nat. Blg. George Coșbuc, școlile gimnaziale nr. 56, nr.39, nr.27, “Iancului”, nr. 307, “Maria Rosetti”, “Tudor Arghezi”, “Petre Ghelmez”, nr. 46, nr.51, nr.32, nr.77, nr.4, Col Nat. Victor Babeș.
 • În prezent, se află în proces de reabilitare/modernizare alte 19 de unități de învățământ- grădinițele nr.23, nr.280, Albinuța- sediu strada Dinu Lipatti, Albinuța- sediu strada Rahmaninov, nr.233, nr.236, nr.256, nr.138, Steluța, Iancului, nr.147, nr. 236, Alice, nr.134, școlile gimnaziale nr.39- CORP B, nr.27- CORP B, Petre Ghelmez- sala de sport, C.N.B. George Coșbuc- sala de sport, Școala Postliceală Sanitară Fundeni.

Digitalizare

 • Unitățile de învățământ reabilitate și modernizate beneficiază de următoarele echipamente moderne:
 • PC – ALL IN ONE (în fiecare clasă)
 • Tablă interactivă (în fiecare clasă)
 • Sonorizare (indoor/outdoor)
 • Imprimată (în fiecare clasa)
 • Kit robotică
 • KIT Imprimantă 3D Educațional
 • Tablă sticlă securizată, iluminată led.

ISU

 • Unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 2 au început procesul de  implementare a măsurilor PSI conform avize ISU.

Burse

 • A fost aprobat un număr de aproximativ 17.000 de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, bugetul alocat fiind de 35 milioane lei. Prin comparație, între anii 2010-2015, cuantumul burselor din sectorul 2 a fost de 44.360.000 lei. În perioada 2016-prezent, la nivelul sectorului 2 s-au dat burse în valoare de 191.840.000 lei.

Programul educațional ”Academia Copiilor Sector 2”

“Academia Copiilor Sector 2” are în vedere educația formală și non formală, precum și dezvoltarea personală a elevilor din școlile din sectorul 2, prin participarea la cursuri și ateliere tematice, în mod nediscriminatoriu și gratuit.

Academia Copiilor Sector 2 a presupus un numar de peste 700 de cadre didactice implicate în procesul de predare, 35.612 de copii care au absolvit un numar de 65.984 de cursuri în cele două ediții de până acum. În activitatea de predare au fost implicate peste 500 de cadre didactice din gradinite, scoli si licee din Sectorul 2, precum si un colectiv de peste 100 de instructori contractați din sursă externă.

MĂSURI SPECIFICE PENTRU PREVENȚIA COVID-19 în unitățile de învățământ de pe raza sectorului 2

Pe fondul pandemiei COVID-19 am luat toate măsurile pentru ca unitățile de învățământ din sectorul 2 să fie sigure pentru copiii noștri, pentru cadrele didactice și personalul auxiliar.

 • Igienico -sanitare-dezinfectant, măști, mănuși, covorașe dezinfectante, stickere pentru distanțare social, afișe informative, ternoscanner,
 • Elaborarea de către fiecare unitate de învățământ a unui plan de curățenie și dezinfecție pentru întreaga clădire.
 • Bănci individuale și, acolo unde se impune, separatoare, pentru a preveni orice posibil risc.
 • Toți elevii din sectorul 2, cadrele didactice și personalul auxiliar vor avea măști de protecție.